Forside

Velkommen til KirkeWeb Kirkes hjemmeside.

I nedenstående kan du se en introduktionsvideo til dit nye KirkeWeb. Du kan se flere instruktionsvidoer ved at trykke her!

Husk at du altid kan benytte supportknappen i venstre side og søge specifikt efter de forskellige funktioner. Her vil det også være muligt at skrive en besked til vores support.

 

 

LIVETS LYS

Refeksion over bekymring, magtesløshed og livsglæde;
en videohilsen fra sognepræst Maj Britt Færk Justesen

Klik på billedet for at komme til kirkens Youtube, hvor videoen afspilles.

Mariæ bebudelsesdag: LIVETS LOVSANG

Videohøjmesse med sognepræst Sofie Lindegaard
Søndag 29. marts 2020

Klik på billedet for at komme til kirkens Youtube, hvor videoen afspilles

Aftenringning fra Vallensbæk Kirke

Klik på billedet, så åbner aftenringningen fra kirkens Youtube

Altid frejdig, når du går?

Det er en uoverskuelig tid, vi er i. Vi passer bedst på hinanden ved at være på afstand. Det er mærkeligt ikke at kunne mødes, som vi plejer. Men vi finder på råd. Vi ringer til vores familier, venner og kolleger. Vi mødes på internettets mange sociale platforme. Vi lever med det, der er. 

Jeg ringer med få dages mellemrum til mine forældre og med omtrent en uges mellemrum til mine søskende. Det er rart at tale med hinanden. Og jeg erkender det, jeg godt vidste i forvejen, at vi har mere at tale om, når vi taler sammen ofte. 

Jeg synger morgensang med DR eller Phillip Faber sammen med min ældste datter. Det samler at synge, sagde hendes efterskoleforstander altid. Vi giver ham ret. Og inde i mit hoved kører dagen igennem også en linje fra en salme. Den dukker op om og om; igen og igen. Linjen er ikke engang fra min yndlingssalme, men fra den måske banale, men også elskede og folkelige salme: Altid frejdig, når du går. 

Salmen er skrevet af Christian Richardt i 1867 til Syngespillet Tornerose. Det er heltens væbnersang: da han ikke kan trænge gennem tornehækken ved hjælp af sværdet, så griber han i stedet harpen og giver sig til at synge om tro, håb og kærlighed. Og se da lukkes han ind på borgen! Han synger dog ikke den linje, der netop kører i ring i mit hoved: med et fadervor i pagt, skal du aldrig gyse. I eventyrets verden er det gode alfer, der står på vagt og som giver mod.

Det er den folkelige brug, der har gjort ”Altid Frejdig, når du går” til, hvad den er. Danskere har både i freds- og krigstid taget denne enkle sang til deres hjerter. Mange, jeg kommer i kontakt med foreslår den naturligt til begravelser, for den kender de. Mange kan den også udenad! En af grundene til det, tror jeg, er salmens enkle tolkning af kristendommens budskab: at med Gud og fadervor ved vores side, så kan vi gå både liv og død i møde med frit mod.  

Jeg beder Fadervor næsten hver aften inde i mig selv, inden jeg lægger mig til at sove. For med et fadervor i pagt, gyser jeg mindre. Det hjælper faktisk lidt på alt det uoverskuelige, når jeg lægger bekymringerne over til Gud og beder ham passe på os alle. 

Guds nåde, fred og kærlighed være med jer alle!

Sognepræst Charlotte Holm

Midfaste søndag: HIMLENS BRØD

Videohøjmesse med sognepræst Sofie Lindegaard
Søndag 22. marts 2020

Klik på billedet for at komme til kirkens Youtube, hvor videoen afspilles

Konfirmationer 2020 - nye datoer

Kære konfirmander og forældre,
Tak for jeres tålmodighed og forståelse! Vi har nu en plan for dette års konfirmationer. Meget er jo dog usikkert i disse dage! Vi baserer disse datoer på, at vi tror på det, myndighederne siger lige nu: at virussen topper i april, og derefter vil gå ned, så vi igen vil kunne mødes i større forsamlinger, når vi rammer juni måned. Men vi kan selvsagt ikke garantere, at regeringen ikke kommer med nye instrukser. Vi følger selvfølgelig udviklingen tæt, ligesom I helt sikkert også gør.
 

Konfirmationer 2020

27. juni kl. 10.00 - Egholmskolens 7A
27. juni kl. 11.30 - Egholmskolens 7B
27. juni kl. 13.00 - Egholmskolens 7C
 
4. juli kl. 12.00 - Vallensbæk Skoles 7A
4. juli kl. 14.00 - Vallensbæk Skoles 7B
 
8. august kl. 11.00 - Privatholdet
 
15. august kl. 12.00 - Egholmskolens 7D
 
29. august kl. 9.00 - Pilehaveskolens 7A
29. august kl. 11.00 - Pilehaveskolens 7B
 
5. september kl. 11.00 - Pilehaveskolens 7C
 
Vi håber, at I trods al uforudsigeligheden er ved godt mod og helbred!
 
Pas på jer selv og hinanden! Og husk, at selvom vi ikke kan være sammen, kan man stadig få fat i os enten på mail eller telefon! Vi er som altid til rådighed for samtaler om alt mellem himmel og jord.
 
Mange hilsner
Præsterne i Vallensbæk

Information og retningslinjer i forbindelse med Coronaepidemien

BESØG PÅ KIRKEGÅRDEN

Bemandingen på kirkegården er tilpasset den aktuelle situation omkring Corona/Covid-19, og vi kan derfor ikke garantere det samme serviceniveau, som vi plejer. Du bedes derfor som gæst og kunde venligst have forståelse for evt. manglende udplantning af forårsblomster og renholdelse af gravstedet.
Vær også opmærksom på følgende, når du besøger kirkegården:
• Overhold Sundhedsstyrelsens råd og vejledninger – se opslag
• Hold afstand til andre, og kontakt ikke kirkegårdens ansatte
Spørgsmål og henvendelse til kirkegården foregår på telefon og mail: 
Kirkegårdskontoret Claus Nørtoft // 7210 0095 // CN@km.dk

BEGRAVELSER OG BISÆTTELSER 

Folkekirken følger regeringens beslutning om at indstille alle offentlige institutioners indendørsaktiviteter. Dette sker for at forebygge Corona-smittespredning.
Begravelser og bisættelser i folkekirken skal ikke overholde en fast deltagergrænse på i alt 10 personer, men der må maksimalt tillades adgang for 1 person pr. 4 kvm gulvareal i kirkens skib. 
Menighedsråd og præster har i Vallensbæk Sogn foretaget en afvejning af de modsatrettede hensyn, der er til smitterisiko og ønsket om at få plads til de nærmeste og vigtigste relationer i afdødes liv. 
Derfor har vi besluttet, at der ved bisættelser og begravelser her i kirken gives adgang til højst:

20 PERSONER

Vi henstiller til, at alle overholder de retningslinjer, der er givet fra myndighederne, herunder ikke mindst håndhygiejne og afstand. Vi opfordrer til, at I spreder jer i kirken, så I sidder på mindst to meters afstand af dem, I ikke på forhånd bor sammen med. Håndsprit og håndvask er til rådighed ved indgangen.

INGEN HÅNDTRYK

For at mindske smitterisikoen undlader både præster og øvrige medarbejdere i Vallensbæk Sogn at give hånd i forbindelse med kirkelige handlinger. Vi skal hjælpe hinanden ved at holde afstand. 

LUKKEDE DØRE

Vi er pålagt at holde alle lokaler inkl. kirkerne lukket af hensyn til smittefaren. Folkekirken skal på lige fod med andre offentlige institutioner holde sine lokaler helt lukkede for offentligheden. Det gælder både kirker, sognegårde og andre lokaler i folkekirken

AFLYSNING AF GUDSTJENESTER OG AKTIVITETER

Kirken lukker ned ligesom det øvrige Danmark.  Alle gudstjenester, konfirmandundervisning, begravelseskaffe, receptioner og aktiviteter/ arrangementer i Sognegården er aflyst som minimum til og med udgangen af marts. Kirkelige handlinger som dåb, vielser og begravelser gennemføres, vi henviser til Folkekirkens Coronatiltag
Kontakt til præster, kirkekontor og kirkegårdsleder skal ske telefonisk eller på mail:
Maj Britt Færk Justesen // 7210 0091 // MABJ@km.dk
Charlotte Holm // 7210 0093 // CHHO@km.dk
Sofie Lindegaard // 5269 6926 // ANSLI@km.dk
Sebastian Beresford // 7210 0092 // SEB@km.dk

Kirkekontoret // 4364 0099 // vallensbaek.sogn@km.dk

Tag vare på fællesskabet - hold afstand

TAK FORDI I VISER HENSYN

Fra vugge til grav

Ophavsret: