Menighedsrådets udvalg

Vallensbæk Sogns menighedsråd har følgende udvalg med nævnte medlemmer:

Forretningsudvalget:
Formand: Birgit Skytte
Medlemmer: Maj Britt Færk Justesen; Jørgen Hvolbye Lauritzen; Eli Hagerup; Karen Høgskilde

Kirke- og kirkegårdsudvalget:
Formand: Karen Høgskilde
Medlemmer: Inger Andersen; Helle Mathiesen; Preben Rosenberg Hansen; Thomas Bennedsen; Jane Vinther

Præstegårdsudvalget:
Formand: Inger Andersen
Medlemmer: Helle Mathiesen; Jørgen Hvolbye Lauritzen; Hans Erik Henriksen; Preben Rosenberg Hansen; Thomas Bennedsen

Sognegårdsudvalget:
Formand: Lone Christiansen
Medlemmer: Inger Andersen; Gerda Nicolaisen; Hans Erik Henriksen; Lisa Rydendahl; Ingolf Mathiesen

Aktivitetsudvalget:
Formand: Ingolf Mathiesen
Medlemmer: Nina Berrig; Lisa Rydendahl; Birgit Skytte; Præster; Organister; Kirketjenere
Underudvalg: Børn og Unge - Formand: Lone Christiansen

PR udvalget:
Formand: Charlotte Holm
Medlemmer: Karen Høgskilde; Birgit Skytte; Eli Hagerup; Nina Berrig; Ingolf Mathisen (formanden for aktivitetsudvalget); Maj Britt Færk Justesen; Charlotte Kaas

Menighedsplejen:
Formand: Lone Christiansen
To repræsentanter fra menighedsrådet: Inger Andersen; Lisa Rydendahl

 

Formandens funktion:
Formanden er ansvarlig for udførelsen af rådets beslutninger og menighedsrådets ansigt og stemme udadtil. Indadtil er formanden menighedsrådets leder. Formanden har sammen med menighedsrådet ansvaret for, at gældende love, regler og vedtægter bliver overholdt.

Kassererens funktion:
Kassereren står for budget, årsregnskab og kvartalsrapporter samt fører tilsyn med, at regnskabsføreren udfører sine opgaver efter gældende vedtægt.

Kirkeværgens funktion:
Kirkeværgen har det daglige tilsyn med kirken og kirkegården. Det gælder alle tilhørende bygninger inde og ude samt inventar og tilbehør undtagen præsteboliger. Tilsynet indebærer vedligeholdelse, renholdelse, reparation,
nyanskaffelser og nybygning, sikkerhed, brandforebyggelse og forsikringssager.

Kontaktpersonens funktion:
Kontaktperson er betegnelsen for det menighedsrådsmedlem, der er leder for kirkefunktionærerne. En kontaktperson har til opgave at udøve menighedsrådets arbejdsgiverfunktion. Det indebærer, at kontaktpersonen
fungerer som personaleleder og har det daglige ansvar som arbejdsgiver over for det personale, som menighedsrådet har ansat.
Kontaktpersonen skal være med til at sikre et godt samarbejde mellem medarbejderne og menighedsrådet, mellem medarbejderne indbyrdes og mellem medarbejderne og præsterne.

Menighedsrådet: dagsorden - referat

Dagsorden og referater fra menighedsrådsmøder

Møde  januar 2020
- dagsorden
- referat

Møde februar 2020
- dagsorden
- referat

Møde marts 2020
- dagsorden
- referat

Møde april 2020 - AFLYST
- dagsorden
- referat

Møde maj 2020 - AFLYST
- dagsorden
- referat

Møde juni 2020
- dagsorden
- referat

Møde august 2020
- dagsorden
- referat

Møde september 2020
- dagsorden
- referat

Møde oktober 2020
- dagsorden
- referat

Møde november 2020
- dagsorden
- referat

2019 Dagsorden og referat

2018 Dagsorden og referat

2017 Dagsorden og referat

2016 Dagsorden og referat

2015 Dagsorden og referat

2014 Dagsorden og referat

Ophavsret: