Nyt ansigt i kirken, Rebecca Holm

Det kræver mange års studier at blive præst. Først seks år på universitetet, hvor man kommer igennem de teologiske discipliner, bl.a. kirkehistorie, religionsfilosofi og fortolkning af Bibelen, uden så meget som én dags præste-praktik. Efterfølgende på pastoralseminariet lærer man det kirkelige håndværk: møde en menighed, følge stedets præster, tilrettelægge gudstjenester og deltage i det kirkelige liv.

Som præstebarn fra Frederiksberg er det kirkelige ikke et fremmed land for mig, men alligevel er det noget helt nyt selv at skulle være præsten. Jeg har glædet mig til at prøve kræfter med de forskellige opgaver og til at lære så meget som muligt af de kirkelige medarbejdere og af menigheden. Personligt vil denne periode også være en afklaringsfase for mig, om jeg kan løfte opgaven som præst. Det er et stort ansvar, som kræver modenhed og erfaring, hvilket man måske ikke har i en alder af 26 år. Under alle omstændigheder vil jeg gøre mit bedste og ser frem til et godt samarbejde med alle.

Sideløbende med studiet har jeg arbejdet på Frederiksberg hospital med arkivering af journaler og registreringer i det elektroniske system, jeg har undervist mini-konfirmander i Sankt Lukas kirke på Frederiksberg, hvor jeg også har hjulpet til som kirketjenervikar særligt ved børnegudstjenester. De senere år har jeg fokuseret på socialt arbejde. Jeg har arbejdet på et herberg for hjemløse og stofmisbrugere, jeg har passet et kronisk sygt barn, og jeg har arbejdet frivilligt i Eliaskirken på Vesterbro, hvor jeg har været med i et projekt for at hjælpe prostituerede nigerianske kvinder til et nyt liv. De forskellige jobs har hver især været lærerige og bidraget til min personlige afklaring omkring, hvad mit fremtidige arbejde skal være.

Nu er tiden kommet til at prøve kræfter med præstearbejdet, hvor man skal gå vejen sammen med mennesker både i deres lykkeligste øjeblikke, men også når vejen er hård og ensom. Allermest betyder det noget for mig at være sammen med menigheden og tale om troen på den kristne Gud, og alt hvad det indebærer for den enkelte og fællesskabet.

Praktikperioden løber over i alt 5 uger – for mit vedkommende 2 uger i marts og 3 uger i maj her i sognet.