Menighedsrådet

Vallensbæk Menighedsråd består af 20 medlemmer, heraf 15 valgte medlemmer, sognets 4 præster samt en medarbejderrepræsentant.

Menighedsrådet udgør kirkens ledelse og har sammen med præsterne ansvar for at skabe gode rammer om kirkens liv og vækst.

Alle møder i menighedsrådet foregår i Sognegården. Møderne er offentlige, med mindre der behandles person- eller leverandørsager. Menighedsrådet arbejder med fokus på at holde kirkeskatten så lav som mulig og samtidig bevare et højt aktivitetsniveau. Dagsorden og referater kan ses i bunden af denne side.

Målsætning

Vi vil være kirke for hele sognet. Der skal tilbydes et varieret gudstjeneste- og menighedsliv for alle aldersgrupper.

Det alsidige og professionelle koncert- og musikliv vil blive fortsat.

Der vil blive arbejde med bedre dialog med menigheden gennem kommunikation via sogneblad og hjemmeside, dåbsamtaler, dåb og efterfølgende æblehøstgudstjenester, børne og unge aktiviteter, foredrag og mødevirksomhed samt videreudvikling af samarbejdet med frivillige.

Kontakt

Mail: 7149@sogn.dk 

Birgit Skytte / formand; T: 3046 2326  /
forretningsudvalg, aktivitetsudvalg, PR-udvalg; formanden sidder principielt med i alle udvalg

Jørgen Hvolbye Lauritzen / næstformand / kasserer

Preben Rosenberg Hansen / medlem af kirke- og kirkegårdsudvalg, præstegårdsudvalg

Eli Hagerup / kirkeværge / medlem af forretningsudvalg, PR-udvalg

Karen Høgskilde / formand for kirke- og kirkegårdsudvalg / kontaktperson og daglig leder / medlem af forretningsudvalg, PR-udvalg

Inger Andersen / formand for præstegårdsudvalg / medlem af sognegårdsudvalg, kirke- og kirkegårdsudvalg, menighedsplejen

Lone Christiansen / formand for sognegårdsudvalg / formand for aktivitetsudvalg for børn og unge / formand for Menighedsplejen

Helle Glarø Mathiesen / medlem af kirke- og kirkegårdsudvalg, præstegårdsudvalg

Gerda Nicolaisen / medlem af sognegårdsudvalg

Thomas Bennedsen / medlem af kirke- og kirkegårdsudvalg, præstegårdsudvalg

Nina Berrig / medlem af aktivitetsudvalg, PR-udvalg

Lisa Rydendahl / medlem af aktivitetsudvalg, sognegårdsudvalg, menighedsplejen

Ingolf Mathiesen / formand for aktivitetsudvalg / medlem af PR-udvalg, sognegårdsudvalg

Hans Erik Henriksen / medlem af præstegårdsudvalg, sognegårdsudvalg

Jane Winther / medlem af kirke- og kirkegårdsudvalg / menighedsrådsrepræsentant fra Vallensbæk, Folkekirkens Skoletjeneste

Suppleanter: Ebba Johansen, Elsemarie Sørensen, Kaj Larsen

 

Medarbejderrepræsentant Rikke Beck

Sognepræst Maj Britt Færk Justesen, kbf. 

Sognepræst Charlotte Holm  

Sognepræst Sebastian Beresford

Sognepræst Sofie Lindegaard  

   

Menighedsrådets udvalg

Menighedsrådets økonomi

Menighedsrådsmøder

Der er ingen begivenheder.

Menighedsrådet: dagsorden - referat

Dagsorden og referater fra menighedsrådsmøder

Møde 9. januar 2019
- dagsorden
- referat

Møde 13. februar 2019
- dagsorden
- referat

Møde 13. marts 2019
- dagsorden
- referat

Møde 10. april 2019
- dagsorden
- referat

Møde 8. maj 2019
- dagsorden
- referat

Møde 12. juni 2019
- dagsorden
- referat

Møde 14. august 2019
- dagsorden
- referat

Møde 11. september 2019
- dagsorden
- referat

Møde 9. oktober 2019
- dagsorden
- referat

Møde 13. november 2019
- dagsorden
- referat

2018 Dagsorden og referat

2017 Dagsorden og referat

2016 Dagsorden og referat

2015 Dagsorden og referat

2014 Dagsorden og referat

Ophavsret: