Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Kirke- og kirkegårdskontor

Kirkekontor/Personregistrering Kirkegårdskontoret


Kordegn  L. Starup

Send sikkert til Vallensbæk Sogn
E: vallensbaek.sogn@km.dk
T: 43 64 00 99

Kirkekontoret er åbent mandag til fredag kl. 9.00-13.00
samt torsdag kl. 16.00 - 18.00


Kirkegårdsleder Claus Nørtoft

E: CN@km.dk
T: 72 10 00 95

Kirkegårdslederen træffes 
mandag til fredag kl. 9.00 - 13.00

Vallensbæk Sognegård

Kirkebakke Alle 9, 2625 Vallensbæk 

Sognebåndsløsning

Som medlem af folkekirken hører man til menigheden i det sogn, hvor man bor. Det kan ændres, hvis man ønsker tilknytning til en anden kirke ved sognebåndsløsning.

Ved at løse sognebånd til præsten i et andet sogn end bopælssognet får man de samme rettigheder, som dem, der bor i dette sogn – dvs. ret til dåb, vielse og begravelse fra kirken samt at stille op og stemme til menighedsrådsvalget.

Ønsker du at løse sognebånd til en præst i Vallensbæk Sogn, skal du henvende sig til den præst, du ønsker at løse sognebånd til og udfylde sognebåndsløserblanketten. Præsten skal skrive under på, at han/hun er villig til at modtage dig som sognebåndsløser. Sognebåndet er personligt og bortfalder, hvis præsten fratræder sin stilling ved kirken.

Hvis sognebåndet ønskes ophævet kan sognebåndsløseren anmelde, at sognebåndet ophører, ligesom præsten ved særlige omstændigheder kan opsige sognebåndet.

Læs mere om sognebåndsløsning.

Download blanket til sognebåndsløsning.

Navneændring

Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan du søge om navneændring. Du kan ansøge om navneændring på borger.dk, du skal have Nem-ID.

På samme side får du en vejledning i hvordan du laver en navneændring.

Ansøger du om navneændring på bryllupsdagen skal du bruge dette link. Husk at have dit NemID parat!

Gebyr

Der skal betales gebyr i forbindelse med navneændring, der dækker selve behandlingen af ansøgningen. Gebyret tilbagebetales derfor ikke, hvis ansøgningen ikke kan imødekommes. Gebyret skal være indbetalt, inden du indsender ansøgningen.

Undtaget er navneændring i forbindelse med vielse eller registrering af partnerskab, og børn under 18 år, der skifter navn sammen med forældrene.

Læs mere om hvordan du skal forholde dig på personregistrering.dk

 

Få eventuelt hjælp fra kirkekontoret T: 43 64 00 99

Indmeldelse og udmeldelse af folkekirken

Der er fordele ved et medlemsskab af Folkekirken

Som medlem af Folkekirken er du med til at betale til vedligeholdelse af vores 850 år gamle Vallensbæk Kirke - og sognets øvrige ejendomme.

Du sikrer dig ret til kirkelig betjening for dig og dine børn under 18: Dåb, konfirmation, vielse og begravelse.

Du bidrager gennem kirkeskatten til at evangeliet forkyndes for alle aldre i Vallensbæk.

Medlemsskabet giver nedslag i prisen ved erhvervelse af gravsted på kirkegården.

Alt dette og meget mere får du ikke, hvis du melder dig ud. Husk at tale med dine nærmeste pårørende, hvis du har meldt dig ud - eller tænker på at gøre det. Udmeldelse foregår på kirkekontoret, og kan desuden ske på sikker mail. Husk at oplyse CPR-nummer.

Ønsker du at melde dig ind?

Indmeldelse foregår ved enten skriftlig eller telefonisk henvendelse til en af sognets præster.

Eneste betingelse for medlemsskab er dåb i Faderens og Sønnens og Helligåndens navn, sådan som det sker i langt de fleste kristne trossamfund. Er du allerede døbt, er en samtale og en underskrift tilstrækkeligt.

Udmeldelse

Udmeldelse foregår ved, at du henvender dig til kirkekontoret. Dette kan foregå enten ved at sende en mail eller almindeligt brev. Du kan også henvende dig personligt. Hvis du ønsker en samtale med præsten, kan dette naturligvis også lade sig gøre.

Læs mere om medlemskab af folkekirken

Ledige job

Ledige job i Vallensbæk Sogn vil blive slået op på de relevante jobportaler.

Du er velkommen til at sende en uopfordret ansøgning til menighedsrådet. Når du sender en uopfordret ansøning skal den stiles til 7149fortrolig@sogn.dk. Du vil som udgangspunkt modtage en bekræftelse. Vi gør opmærksom på, at vi opbevarer dine personoplysninger i højst 3 måneder efter modtagelsen.