Vi opdaterer vores hjemmesidedesign for at forbedre oplevelsen på vores hjemmeside.

Bryllup

Går I i bryllupstanker?  Har I allerede planlagt, at I skal giftes?  Eller vil I bare gerne høre mere om, hvad kirken kan tilbyde i forbindelse med en vielse eller velsignelse af et bryllup på rådhuset?

Ring eller skriv endelig, for vi fortæller meget gerne om de mange muligheder for variation, der kan være med til at gøre jeres bryllup i kirken til en helt særlig dag!

 

Bryllup eller kirkelig velsignelse

Alle, der bor i Vallensbæk Sogn, er velkomne til at blive gift af en af kirkens præster. Det kan ske i en af kirkerne eller fx hjemme i jeres have (jf. gældende lov). 

Bor I ikke i sognet, men på anden måde har tilknytning til kirkerne eller familie på kirkegården, er I ligeledes velkomne til at blive gift i en af kirkerne. Hvis der er tvivl om tilhørsforhold, kan man kontakte en af præsterne.

Alle præster i Vallensbæk Sogn medvirker gerne ved vielser og velsignelser af såvel fraskilte som homoseksuelle samt ved udendørs vielser (se mere herom nedenfor).

Dato og tidspunkt for vielse eller velsignelse aftales med kirkekontoret i god tid inden brylluppet. Ønskes en bestemt præst, er det vigtigt samtidig at træffe aftale med præsten.

Ca. en måned før vielsen afleveres prøvelsesattest samt oplysning om to bryllupsvidner (navn og adresse) til kirkekontoret, der også er behjælpelig med oplysninger i forbindelse med en evt. navneændring. Prøvelsesattesten må ikke være mere end 4 måneder gammel, den fås ved henvendelse på bopælkommunens vielseskontor (Borgerservice).

Brudeparret skal i god tid kontakte den præst, som man har aftalt dagen med, med henblik på en personlig samtale forud for brylluppet eller den kirkelige velsignelse. Evt. ønsker aftales individuelt med den tjenestegørende præst, organist eller kirketjener.

Såvel Helligtrekongers Kirke som Vallensbæk kirke egner sig til bryllup. Inviterer I flere end 70 gæster, er det en god idé at benytte Helligtrekongers Kirke. 

Vielser udenfor kirken

Biskopperne har som forsøgsordning givet tilladelse til at præster kan foretage vielser udenfor kirken.

Ønsker I at blive viet udenfor kirkens rum, skal I henvende jer til en af kirkens præster.

Som hovedregler gælder

  • Det er samme ritual
  • Præsten må ikke kunne blive våd i tilfælde af regn
  • Man må ikke påtvinge offentligheden at skulle bevidne en "religiøs ceremoni" (vielsen)
  • Præst og par finder i fællesskab ud af de praktiske omstændigheder i forbindelse med ceremonien
  • Der skal forinden ansøges biskoppen om lov til at præsten gifter nogen udenfor kirkens rum; dette sørger præsten for

Navneændring

Hvis du har fast bopæl i Danmark, kan du søge om navneændring. Du kan ansøge om navneændring på borger.dk, du skal have Nem-ID.

På samme side får du en vejledning i hvordan du laver en navneændring.

Ansøger du om navneændring på bryllupsdagen skal du bruge dette link. Husk at have dit NemID parat!

Gebyr

Der skal betales gebyr i forbindelse med navneændring, der dækker selve behandlingen af ansøgningen. Gebyret tilbagebetales derfor ikke, hvis ansøgningen ikke kan imødekommes. Gebyret skal være indbetalt, inden du indsender ansøgningen.

Undtaget er navneændring i forbindelse med vielse eller registrering af partnerskab, og børn under 18 år, der skifter navn sammen med forældrene.

Læs mere om hvordan du skal forholde dig på personregistrering.dk

 

Få eventuelt hjælp fra kirkekontoret T: 43 64 00 99