Giver det mening for DIG?

Giver det mening for DIG?


# Menighedsrådsvalg
Publish date Udgivet onsdag d. 6. maj 2020, kl. 10:04
Giver det mening for DIG?

Menighedsrådet i Vallensbæk arbejder for at sikre de bedste rammer for en levende og relevant folkekirke lokalt. Stil op til menighedsrådsvalget 2020 og vær med til at give noget godt videre.

Menighedsrådets rolle og opgaver

Menighedsrådet er DIN kirkes ledelse med både kirkelige og administrative opgaver. Og opgaverne spænder vidt:

Menighedsrådet planlægger, hvilke aktiviteter der skal være i kirken, fx koncerter, babysalmesang, foredrag, udflugter og aktiviteter for børn og deres voksne. Menighedsrådet har derfor stor indflydelse på livet i kirken. Det er også menighedsrådet, der fastlægger gudstjenesterne.

Menighedsrådet har ansvaret for rammerne. Rådet ansætter og leder kirkens ansatte med undtagelse af præsterne, bestyrer kirkegården og værner om kirkens kulturværdier i form af bygninger og inventar.

Og meningen med det hele?
At skabe gode vilkår for evangeliets forkyndelse.

Læs mere på menighedsraadsvalg.dk

Sæt X i kalenderen ved følgende datoer:

Tirsdag 18. august kl. 19.00

Tirsdag 15. september kl. 19.00

- hvis du ønsker at være en del af Danmarks mest lokale demokrati.


Her på siden vil der løbende komme opdateringer vedrørende valget.